Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
CALABRIA

S/S CALABRIA

Reg: 5803 Byggd: 1916 Varv: Oskarshamns Varv
DW: 2 450 BR: 1 845
Mått: 72 x 11,5 x 4,9 Maskin: 3-cyl trippelång ihk: 950

Levererad till Ångafartygs AB Göteborg-Manchester, Göteborg (Lloyd)
1918: Bolaget likvideras och fartygen överförs till Red AB Lloyd
1941-06-22: Torpederad av tyska U-båten U 141 under resa Freetown - Bromboough, ca 100 sjömil V Inishtahull fyrskepp. Tre besättningsmän omkom när fartyget gick till botten.