Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
CAMPANIA

S/S CAMPANIA

Reg:5350 Byggd:1912 Varv:Campbeltown SB, GB
DW:2.380 BR:1.125
Mått:69,2 x 11,0 x 4,6

Grundstötte 1919 vid Svartklubbens fyr, efter att ha kommit ur kurs på resa Stockholm-Hemsjö. Besättningen räddad. Trots ett flertal bärgningsförsök fick man inte flott fartyget som lämnades på platsen där den blev vrak.