Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
KARLSBORG

S/S FRISIA

Reg:5056 Byggd:1909 Varv:Bergen, Norge
DW:1.515 BR:1.063
Mått:67,9x10,7x4,1
Byggd för Mems Rederi AB (Arnold du Rietz), Mem. S/S KARLSBORG
Rederiet överförs 1910 till Göteborg
Såld 1915 till Rederi AB Svenska Lloyd. S/S FRISIA
Beslagtagen 1940 av tyskarna då fartyget låg i Bordeaux
överlämnad till Hamburg-Amerikanische Packefahrt. S/S STRUDEL
Sänkt 1944 under flyganfall i Port Bloc.
Bärgad 1946 då hamnarna rensades efter kriget. Fick namnet S/S ÉPAVE (franska för vrak)
Reparerad och satt i trafik 1948.
Nytt rederi Société Nord-Africaine d´Armement, Marocko. S/S TENSIFT (Fr)
Upphuggen 1952 i Frankrike
KARLSBORG

KARLSBORG
S/S KARLSBORG