Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MALAGA

S/S MALAGA

Reg: 2009 Byggd: 1882 Varv: Bergsunds
DW: 1 100 BR: 936
Mått: 63,6x9x5x4 Maskin: 2-cyl compound ihk: 400

1882: Levererad till Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd, Göteborg. S/S MALAGA
1912: På resa Marseille-Kalundborg kolliderade fartyget i Gibraltar sund med den brittiska ångaren PUTNEY BRIDGE. Fartyget sjönk, men besättningen räddad


MALAGA