Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MANSURIA

S/S MANSURIA

Reg: 5399 Byggd: 1912 Varv: Oskarshamns Varv
DW: 1 815 BR: 1 107 Knop: 9
Mått: 67,5 x 10,9 x 4,2

Byggd för MEMS REDERI AB (A Du Rietz), Göteborg. S/S OSCARSBORG
Såld 1915 till SVENSKA LLOYD, Göteborg. S/S MANSURIA
Upphuggen 1958 av Skrot och Avfallsprodukter, Göteborg.

MANSURIA

MANSURIA