Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
NORTHUMBRIA

S/S NORTHUMBRIA

Reg:3300 Byggd:1898 Varv:
DW:1.250 BR:1.486
Mått:74,2 x 10,4 x 4,2

Byggd för ÅNGFARTYGS AB THULE, Göteborg. S/S BALDER
Rederiet uppköpt 1916 av SVENSKA LLOYD, Göteborg.
Överförd 1919 SVENSKA LLOYD i och med att THULE bolgaet likvideras.
Ombyggd 1930 och omdöpt till S/S NORTHUMBRIA. Nytt BR: 1.396.
Beslagtagen av TYSKA RIKET 1940. Fartyget låg i Bergen den 9/4 i väntan på konvoj över nordsjön, då Tyskland ockuperade Norge.
Fartyget fick tillstånd att gå till Stavanger, men där togs fartyget i beslag av KRIEGSMARINE. Omdöpt till S/S EUPEN.
Sänkt 1943 i Gdynia under flyganfall.
Vraket bärgades 1944 i två delar och höggs upp.

BALDER

BALDER

BALDER

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år