Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SAGA

S/S SAGA

Reg:5035 Byggd:1909 Varv:Swan, Hunter, England
DW:2.980 BR:2.943
Mått:97,8 x 14,0 x 5,9

Byggd för ÅNGFARTYGS AB THULE, Göteborg. S/S SAGA.
Rederiet köptes 1916 upp av SVENSKA LLOYD, Göteborg.
Fartyget överfördes 1919 till SVENSKA LLOYD efter att THULE likviderat
Såld 1929 till CIA GENERALE TRANSATLANTIQUE, Frankrike. S/S MAYENNE.
Övertogs 1943 av ITALIENSKA STATEN liggande i Marseille. S/S FABRIANO.
Sänkt 1943 vid Palermo av torped på resa i konvoj Neapel -Tunis.


SAGA

SAGA

SAGA"

SAGA

SAGA

SAGAÅter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år