Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SCANIA

M/S SCANIA

Reg:7961 Byggd:1934 Varv:KMV
DW:2.715 BR:1.629
Mått:86,6 x 12,6 x 4,6

På resa 1942 melan Montevideo-Philadelfia stoppades fartyget utanför Brasilianska kusten av Tyska U-båten 176.
Besättningen beordrades i båtarna, varefter Scania sänktes med sprängpatroner.
Besättningen räddades efter 60 timar av Johnsons M/S NORDSTJERNAN.