Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
THORSTEN

S/S THORSTEN

Reg:1557 Byggd:1883 Varv:LMV
DW:1.440 BR:1.633
Mått:79,9 x 10,1 x 7,2

Byggd för ÅNGFARTYGS AB THULE, Göteborg. S/S THORSTEN.
Rederiet uppgöpt 1916 av SVENSKA LLOYD, Göteborg.
Överförd 1919 till SVENSKA LLOYD efter det att THULE likviderats.
Såld 1920 till LINE REVAL STETTIN REVAL (ALEXANDER SCHMIDT), Estland,
Överförd till REEDERI AG HANS DIDRICH SCMIDT, Estland.
Upphuggen 1925.
THORSTEN

THORSTEN

THORSTEN
S/S THORSTEN - LINE REVAL STETTIN REVAL