Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
THULE

S/S THULE

Reg:226 Byggd:1892 Varv:Wigham, Richardson, England
DW:1.990 BR:1.914
Mått:86,8 x 11,4 x 7,1

Byggd för RED AB THULE, Göteborg.
Rederiet uppköpt 1916 av SVENSKA LLOYD, Göteborg.
Överförd 1919 på SVENSKA LLOYD efter det att THULE likviderats.
Såld 1925 till VILLAIN & FASSIO SOC ANON ITALIA DI MERCANTILE, Italien. S/S FRANCA FASSIO.
Torpederad 1940 på resa Genua - Barcelona av den brittiske U-båten TRITON.


THULE

THULE

THULEÅter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år