Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
CAPELLA

M/T CAPELLA

Reg: 7670 Byggd: 1930 Varv: EMV
DW: 14 640 BR: 9 720 Mått: 148,7 x 19,6 x 11,2
Maskin: 2st 2-takt 8-cyl B&W ihk: 4500 Knop: 11
1930: Levererad till Trelleborgs Ångfartygs AB. M/T CAPELLA
1942: Såld till Sven Salén, Stockholm. M/T GRISSLEHAMN
1946: Såld till Rederi AB Dalen (Kihlström), Göteborg. M/T ATALANTA
1949: På resa Göteborg-Pointe á Pierre utbröt eld ombord. Besättningen räddades och fartyget kunde tas under bogsering till Barbados. Trots omfattande skador togs fartyget till Bremer-Vulkan för iståndsättning
1950: Återlevererad till Rederi AB Dalen
1953: Såld till Rederi A/S Atalanta, Köpenhamn
1959: Upphuggen av Eisen & Metall, Hamburg


CAPELLA