Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MERCUR

S/S MERCUR

Reg: 3857 Byggd: 1882 Varv: E Withy
DW: 2 580 BR: 1 845
Mått: 83,8 x 10,7 x 5,8

Byggd för R Ropner & Co, England. S/S WELLFIELD
Såld 1899 till N V Stommb. Reederij "Bestevaer", Hollland. S/S BESTEVAER
Såld 1901 till Rederi AB Merkurius, Trelleborg. S/S MERCUR
Rederiet sammanslås 1902 med Red AB Trelleborg
Strandade 1903 utanför Borgholm. Fartyget vattenfylldes men kunde bärgas av Neptunbolaget
Såld 1903 i havererat skick till Red AB Nordstjernan, Stockholm. S/S RESERV
Såld 1920 till Sunds Rederi AB, Sundsvall
Såld 1928 till Rederi AB Gevalia, Gefle
Såld 1933 till Red AB Bothnia, Gefle. S/S HOLMIA
Upphuggen 1935 i Italien

RESERV
S/S RESERV
JOHNSON LINE