Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BUCCANERO

M/S BUCCANERO

Reg: 9902 Byggd: 1940 Varv: GVÖ
DW: 4 200 BR: 4 774 Kylda fot3 : 226.300
Mått: 106,7 x 15,5 x 10,4 Knop: 16

Byggd för SKIBS A/S PANAMA, Norge. M/S PANAMA EXPRESS
Såld 1951 till CARIBBEAN LAND & Sg, Panama
Såld 1955 till CHAGRES MARINE CORP, Panama
Såld 1959 till SALÉNRED. AB, Stockholm. M/S BUCCANERO
Såld 1964 till SINGI NAVIGATION CORP, Taiwan. M/S SINTEH REEFER
Upphuggen 1972 på Taiwan

BUCCANERO