Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
TARANTELLA

M/S TARANTELLA

Reg: 8850 Byggd: 1947 Varv: KMV
DW: 4 170 BR: 5 119 Kylda fot3 : 223.200
Mått: 111,3 x 16,2 x 10,4 Knop: 17

Byggd för RED AB GORTHON, Helsingborg. M/S JOH. GORTHON
Såld 1964 till SALÉN REDERIERNA., Stockholm. M/S TARANTELLA
Såld 1967 till SINLI NAVIGARTION CORP, Panama. M/S SINCHION REEFER
Upphuggen 1973


M/S JOH. GORTHON
GORTHON LINES

JOH. GORTHON

JOH. GORTHON

JOH. GORTHON