Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
T/T SEVEN SKIES.

T/T SEVEN SKIES.

Reg:10656 Byggd:1965 Varv:KMV
DW:97.950 BR:52.629
Mått:261,2 x 39,0 x 18,1 Knop:16

Bestäld av RED AB MALMOIL, Malmö. T/T MALMOIL
Fartygets beställdes vid Kockums Varv på spekulation.
Bygget av skrovet lades ut på Lindövarvet i Odense. Fartyget färdigställdes sedan vid Kockums.
Såld 1965 till SALÉNREDERIERNA, Stockholm. T/T SEVEN SKIES.
Exploderade 1969 och sjönk på resa i ballast Japan - Dubai. 4 besättningsmän omkom.