Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
T/T SEVEN SKIES.

T/T SEVEN SKIES.

Reg: 10656 Byggd: 1965 Varv: KMV
DW: 97 950 BR: 52 629
Mått: 261,2 x 39,0 x 18,1 Knop: 16

Bestäld av RED AB MALMOIL, Malmö. T/T MALMOIL
Fartygets beställdes vid Kockums Varv på spekulation
Bygget av skrovet lades ut på Lindøvarvet i Odense. Fartyget färdigställdes sedan vid Kockums
Såld 1965 till SALÉNREDERIERNA, Stockholm. T/T SEVEN SKIES
Exploderade 1969 och sjönk på resa i ballast Japan - Dubai. 4 besättningsmän omkom