Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
foglaro

M/S FOGLARÖ

Reg:8692 Byggd:1944 Varv:GV
DW:12.100 BR:9.125
Mått:149,0 x 18,1 x 10,8 Knop:13

Byggd för RED AB GRÄNGESBERG, Stockholm. MLT RAUTAS.
Såld 1962 till RED AB REGULUS (REX), Stockholm. MLT FOGLARÖ.
Rederiet köps 1967 upp av SALÉNKONCERNEN.
Fartyget förs 1970 över på RED AB REX (SALÉNS).
1975 ändras rederiets firmanam till SALÉNREDERIERNA AB.
Såld 1977 till F:a SKROT OCH AVFALLSPRODUKTER, Göteborg.
Såld 1977 till ECKHARDT & CO, BRD.
Upphuggen 1977 i England.


RAUTAS

M/S RAUTAS
RED AB GRÄNGESBERGRED AB REX
M/S FOGLARÖ

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år