Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MERZARIO GALLIA

M/S MERZARIO GALLIA

Reg: 12282 Byggd: 1977 Varv: Kiel, BRD
DW: 10 600 BR: 5 390
Mått: 171,9 x 22,2 x 6,6 Knop: 18

Förlängd 1979 till 171,9
Omdöpt 1981 till M/S TANA
Omdöpt 1983 till M/S NORDIC WASA
Omdöpt 1987 till M/S AFRICAN GATEWAY
Omdöpt 1987 till M/S TOR ANGLIA
Såld 1988 till TOR LINE, Göteborg
Förbyggd 1989 Nya data DW: 17 492 BR: 9 615
Utflaggad 2003 till England (DFDS Tor Line)
Flaggad 2004 till (DIS)
2010: Upphuggen i Xinhui, Kina