Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SJ
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S STARKE

M/S STARKE

Reg:7698 Byggd:1930 Varv:Deutsche Werke, Kiel, Tyskland
BR:2.459 Mått:93,1x15,9x5,2

Förlist 1942 vid Rügen.
Bärgad 1943.
Reparerad vid KMV. I samband med reparationen förlängdes fartryget samt försågs med två skorstenar.
Återlevererad 1946, nytt BR: 3.092
Upphuggen 1972 av PERSÖNER, Ystad


M/S STARKE

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SJ
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år