Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SOL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S NYLAND

M/S NYLAND

Reg: 8778 Byggd: 1946 Varv: KMV
DW: 6 180 BR: 3 999
Mått: 123,9x17,1x5,8 Knop: 16

Levererad till SOL med namnet M/S NABOLAND
Fartyget kolliderade den 4/4 1953 i Bosporen med den turkiska U-båten DUMLUPINAR
U-båten skadades så svårt att den gick till botten mellan 82 och 96 besättningsmän på U-båten omkomm
Skadorna på Naboland blev lindriga men eftersom de Turkiska myndigheterna ansåg att Naboland vållat olyckan kvarhölls fartyget i Turkiet tills rättegångarna var avklarade
I första instans fälldes den svenska kaptenen men i nästa instans fälldes den Turkiske U-båtskaptenen
Först i december 1954 fick Naboland lämna Istanbul och gick då till Eriksbergs varv för reparation
Omdöpt vid leverans från EMV till M/S NYLAND
Såld 1964 till RED AB TIMEX (BROSTRÖMS),Göteborg. M/S BRORIVER
Såld 1966 till THALIS SH CO, Panama. M/S THALIA
Fick 1968 brand ombord och övergavs utanför Västafrika.Vraket påträffades och bogserades in till Dakar

M/S NABOLAND

M/S NABOLAND