Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SOL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S SUNNANLAND

M/S SUNNANLAND

Reg: 10409 Byggd: 1963 Varv: Wärtsilä, Åbo
DW: 7 800 BR: 6 916
Mått: 134,7 x 17,7 x 8,2 Knop: 16

Byggd för SVENSKA AMERIKA LINIEN, (BROSTRÖMS). M/S SAGAHOLM
Såld 1972 till SVENSKA ORIENT LINIEN (BROSTRÖMS), M/S SUNNANLAND
Såld 1977 till NAN YANG SH CO, Macao. M/S XIN CHANG
Överförd omgående till CHINA OCEAN COMPANY, Canton, FR KINA
Avförd 2005


M/S SAGAHOLM
M/S SAGAHOLM
SVENSKA AMERIKA LINIEN