Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S BERKEL

S/S BERKEL

Reg:8812 Byggd:1946 Varv:FiV
DW:2.500 BR:1.578 Knop:12,5

Förlist 1959, senare upphuggen