Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S MIMER

S/S MIMER

Reg: 5530 Byggd: 1913 Varv: LMV
DW: 1 300 BR: 975
Mått: 67,5 x 11 x 4 Maskin: 3-cyl trippelċng ihk: 850

1950: Omdöpt till S/S EMBLA
1954: Upphuggen i Travemünde