Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S SIGYN

S/S SIGYN

Reg:3132 Byggd:1897 Varv:Campbeltown, GB
DW:3.210 BR:2.019

Byggd för WICANDERS REDERI AB, Stockholm. S/S SIGYN.
Överförd 1912 till STOCKHOLMS RED AB SVEA, Stockholm, efter fusion mellan rederierna.
Såld 1931 till RED AB SIGYN, Hälsingborg. S/S SIGYN.
Sjönk 1940 efter explosion på resa New Brunswick - Sunderland. Oklart om explosionen föranleddes av en mina eller torped, fartyget var vid tillfället helt mörklagt. Besättningen om 23 man gick i båtarna och undsattes av en engelsk jagare.