Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSOIL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
FAUNUS

M/T FAUNUS

Reg:9469 Byggd:1954 Varv:UV
DW:8.490 BR:6.016
Mått:130,6 x 17,1 x 9,7 Knop:15
Omdöpt 1964 till M/T ANCO SPUR T/C ANCO TANKERS
Såld 1967 till A/S HAV OG TANK (HELMER STAUBO & CO), Norge. M/T STAMAR
Såld 1967 SOFLUMAR, Frankrike. M/T PORT AU PRINCE
Såld 1972 till PHS VAN OMMEREN, Frankrike,
Upphuggen 1978 i Spanien.