Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
WALLENIUS LINES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S MIGNON

M/S MIGNON

Reg: 15178 Byggd: 1999 Varv: S Korea
DW: 28 126 BR: 67 264 Bilar: 7 194
Mått: 199 x 32,3 x 11 Knop: 20,5
Mått efter 2005: 227,9 x 32,3 x 11
Förlängd 2005 med 28 meter i Vietnam