ÅTER BRYGGAN
ÅTER REDERI
BROSTRÖM
TILLBAKA

SVENSKA AMERIKALINIEN


PASSAGERARFARTYGEN
TILL LASTFARTYGENBokstavsordning


S/S BORGHOLM
S/S DROTTNINGHOLM
M/S GRIPSHOLM 1925
M/S GRIPSHOLM 1957
S/S KASTELHOLM
S/S KUNGSHOLM 1902
M/S KUNGSHOLM 1928
M/S KUNGSHOLM 1953
M/S KUNGSHOLM 1966
S/S MARIEHOLM
S/S STOCKHOLM 1900
M/S STOCKHOLM 1938
M/S STOCKHOLM 1941
M/S STOCKHOLM 1948
Kölvattnet
M/S LINDBLAD EXPLORER
HOVERLLOYDKällor

Åldersordning


S/S STOCKHOLM 1900
S/S DROTTNINGHOLM
S/S KUNGSHOLM 1902
S/S BORGHOLM
M/S GRIPSHOLM 1925
M/S KUNGSHOLM 1928
S/S KASTELHOLM
S/S MARIEHOLM
M/S STOCKHOLM 1938
M/S STOCKHOLM 1941
M/S STOCKHOLM 1948
M/S KUNGSHOLM 1953
M/S GRIPSHOLM 1957
M/S KUNGSHOLM 1966
Kölvattnet
M/S LINDBLAD EXPLORER
HOVERLLOYD

Trafiken startades 1915 under rederinamnet RED. AB SVERIGE-NORDAMERIKA, i dagligt tal blev namnet SVENSKA AMERIKALINIEN, SAL. Detta namn blev småningom också det officiella.
Passagerartrafiken från Sverige till Nordamerika, innebar tidigare transport till England för att där ansluta till engelska linier.
I början av 1900-talet startade allt fler länder egna direktlinier till USA, för att slippa omvägen via England.

I Sverige var det skeppsredare W R Lundgren (RED. AB TRANSATLANTIC) som var initiativtagare och drivande kraft i projektet. 1914 var det klart med bolagsbildningen. Dan Broström blev engagerad i verksamheten och rederiets förste chef, efter det att Lundgren avlidit 1914.

Verksamheten startades med sämsta tänkbara förutsättningar, under pågående världskrig. Dessutom hade redan både Norge och Danmark kommit igång med passagerartrafik till Nordamerika, flera år före SAL.
Dessa problem till trots, kunde S/S STOCKHOLM avgå från Göteborg den 11 december 1915 på sin, och SAL:s, premiärtur till New York.
Trots problem i starten, utvecklades verksamheten mycket positivt. Nya fartyg införskaffades, till en början begagnade ångfartyg. 1925 tog rederiet emot sitt första nybygge, M/S GRIPSHOLM. Sista nybygget blev M/S KUNGSHOLM 1966.

Efter 1945 blev konkurrensen från flyget allt svårare. Verksamheten anpassades därför allt mer till kryssningsverksamhet. Konkurrensen i denna verksamhet blev dock för svår och 1975 upphörde verksamheten helt när de sista fartygen, M/S GRIPSHOLM och
M/S KUNGSHOLM såldes. En 60 årig epok gick i graven.

Utöver passagerartrafiken till USA, drev rederiet också s.k. feedertrafik, samt passagerar- och kryssningstrafik genom utländska dotterbolag.
Feedertrafiken bedrevs med de tre små fartrygen S/S BORGHOLM, S/S KASTELHOLM och
S/S MARIEHOLM. Dessa fartyg gick i trafik i Östersjön och hämtade passagerare från Finland och de baltiska staterna, för vidare befordran till de större fartygen i Göteborg.

Idag finns 3 fartyg kvar, som en gång tillhörde SAL.
-M/S KUNGSHOLM (1966) går i kryssningstrafik under namnet M/S VICTORIA,
var i Stockholm så sent som Maj 2000.
-M/S STOCKHOLM (1948) ombyggd till oigenkännlighet.
-S/S MARIEHOLM, ett av feederfartygen, ligger som restaurangfartyg i Göteborg.


"Midnight sun" -
Cruising on a Swedish-American Liner
stämplat 11/7 1939